Trang chủ . Ứng dụng . Đăng nhập . Đăng ký

Java Script lấy thông tin video youtube không cần key api

<<<1/1>>>
05:34 PM, 12/12/2021#1
Nguyễn Đạo Đức
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
8 bài viết . 17 lượt thích

Xem thử
1 lượt thích
07:45 AM, 13/12/2021#2
Nguyễn Đạo Đức
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
8 bài viết . 17 lượt thích
Đây cũng là ví dụ cho việc js có thể lấy được mã nguồn của trang khác, nhiều bạn bảo js ko thể lấy được mã nguồn của trang khác, thật ra là có thể với điều kiện là trang đó cho phép
0 lượt thích
<<<1/1>>>
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
6 khách và 2 thành viên đang trực tuyến
Nguyễn Đạo Đức, nguoidi
Tiêu chuẩn cộng đồng